full screen background image

Home

The Seventies, de bloeitijd van prachtige liedjes en ballads. Dat is de essentie van de muziek die je kunt ervaren als je een live optreden bijwoont.

Naast eigen songs is er ook veel muziek van Amerikaanse oorsprong. Van de Westcoast artiesten (C, S, N & Y, Eagles, etc) tot Eastcoast/New York componisten (de cynische poëet Lou Reed), en meer materiaal van meer zangers tussen genoemde tegenpolen.
Bob Dylan, JJ Cale, John Hiatt, Iggy Pop, the Doors en velen meer vullen de lijst van songwriters.

Songs uit Europa, hoofdzakelijk van Britse herkomst, vormen ook belangrijk deel van de speellijsten.
Rolling Stones, Beatles, Eric Clapton, David Bowie, Stranglers, Rod Stewart, Oasis zijn enkele namen van leveranciers van materiaal voor het repertoire.

Hoewel deze muziek wordt gewaardeerd door muziekliefhebbers van alle leeftijden is het een feest van herkenning voor hen die het hoorden in hun jongere jaren en verankerd weten in hun collectieve geheugen.


The Seventies, goldene Zeitalter der wunderbaren Songs und Ballads. Das ist die Essenz der Musik die Sie erleben können wenn Sie einen Live-Auftritt besuchen.

Neben eigenen Songs spiele ich auch Musik von amerikanischen Ursprungs. Von den Westcoast Künstlern (C, S, N & Y, Eagles, usw) bis zu den Komponisten der Eastcoast/New York Region (der zynische Lyriker Lou Reed) und vieler Sänger Werke aus dem Raum zwischen genannten 'Extremen'.
Bob Dylan, JJ Cale, John Hiatt, Iggy Pop, the Doors und viele mehr füllen die Liste der Liedermacher.

Songs aus Europa, hauptsächlich britischer Herkunft, sind auch wichtiger Teil der Playlists. Rolling Stones, Beatles, Eric Clapton, David Bowie, Stranglers, Rod Stewart, Oasis sind einige Namen der Lieferanten des Repertoires.

Vereinzelt könnten in der Zukunft auch Deutsche Lieder dabei sein.

Wenn auch diese Musik geschätzt wird von Musik-Liebhabern von jedem Alter, ist es ein Fest des Wiedererkennens für diejenigen, die sie kennen aus ihren jüngeren Jahren und die sich untrennbar verankert hat im kollektivem Gedächtnis.


The Seventies, golden age of beautiful songs and ballads. That's the essence of the music you can experience attending a live show.

Besides my own work there are a lot of songs ofAmerican origin. From the Westcoast artists (C,S,N & Y, Eagles, etc) to Eastcoast/New York composers (the cynical poet Lou Reed) and lot's of singers works from between these poles.
Bob Dylan, JJ Cale, John Hiatt, Iggy Pop, the Doors and many more fill this list of songwriters.

Songs from Europe, mostly from Britain, also are an important part of playlists.
Rolling Stones, Beatles, Eric Clapton, David Bowie, The Stranglers, Rod Stewart, Oasis are some names of suppliers of the repertoire.

Although this music is appreciated by music lovers of all ages it is a celebration of recognition to those who heard it in their younger years and it had been insaperatable planted in their collective memory.

Copyright 2011- © Jelle Blauw, all rights reserved
|
|
webdesign, realisatie & hosting: Silverstone Studio